pzeri.dt

!!! Osoby chcące wstąpić w nasze "szeregi" , zapraszamy ze zdjęciem i numerem decyzji uzyskanego świadczenia (ZUS, KRUS, ZER MSWiA) do biura celem wypełnienia deklaracji i uiszczenia aktualnych opłat (składka członkowska i jednorazowa opłata za legitymację).

emeryci.dabrowatar.pl

 

2023_pzeridt.czestochowa