W sobotę 06 kwietnia 2024 roku w restauracji "Powiśle" hotelu „Cristal Park” spotkali się członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego PZERiI w Dąbrowie Tarnowskiej na tzw. ”Jajeczku”. Słowa powitania wygłosiła Przewodnicząca Halina Sarat w asyście zastępców Pani Krystyny Łata i Pana Marka Dziedzica oraz członków Zarządu. Zaproszenia na w/w spotkanie przyjęli Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Lesław Wieczorek oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski wraz z żoną.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERI w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że osoby chętne do udziału w projekcie współfinansowanym przez Starostwo powiatowe „Aktywny i zdrowy Senior Powiśla Dąbrowskiego – integracja seniorów przez ruch i zajęcia w wodzie” na wyjazd do m. Solec Zdrój (na baseny),  proszone są o zapisy i wpłaty w wysokości 30 zł w biurze Związku w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 8 (zapisy telefoniczne nie będą respektowane). Zapisy są możliwe tylko z miesięcznym wyprzedzeniem. Najbliższy wyjazd odbędzie się 23 maja br.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej dnia 8 marca 2024 roku świętował Dzień Kobiet w restauracji "Powiśle " Hotelu "Cristal Park" (było prawie 100 osób, w większości kobiety). Swoją obecnością niespodziewanie zaszczycili nas Panowie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski oraz Pan Jacek Sarat- Prezes Wodociągów i Kanalizacji- sympatyk naszego Związku Emerytów. Wszystkich zebranych powitała Przewodnicząca Związku Halina Sarat w asyście Wiceprzewodniczącego Marka Dziedzica i członka Zarządu Eugeniusza Dymona.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERI w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje osoby zapisane na wycieczkę PODLASIE - Szlak Tatarski (z 1190/ na 970 zł) z dofinansowaniem z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Aktywny Senior Powiśla Dąbrowskiego zwiedza Podlasie – Szlak Tatarski. Integracja Społeczna – Senior w Dobrej Formie” , że do dnia 15 marca 2024 roku należy wpłacić zaliczkę w kwocie 400 zł / osoby. 

W sobotę 3 lutego 2024 roku w Restauracji Powiśle Hotelu "Cristal Parku " spotkali się członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów na kończącym się karnawale tzw. " Śledziku". Słowa powitania dla wszystkich uczestników spotkania wygłosiła Przewodnicząca Związku Pani Halina Sarat w asyście zastępców Pani Krystyny Łata, Pana Marka Dziedzica, członka Eugeniusza Dymona oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Marii Drewnianej życząc wszystkim udanej i wyjątkowej zabawy.

Informacja dla osób zapisanych na wyjazd do Czarnogóry - zaliczka w kwocie 500 zł od osoby płatna do 23 lutego br.  Ostanie wpłaty w piątek 23 lutego 2024 r w godzinach pracy biura zarządu w godzinach od 9:00 do 12:00. Po tym terminie tylko osoby z listy rezerwowej. Zapraszamy do wyjazdu na wypoczynek czarnogórski :-D

 

Przedsiębiorstwo Turystyczne 

„Z Y N D R A M” 

33-300 Nowy Sącz, ul. Dembińskiego 13

Dnia 21 stycznia 2024 roku członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego PZERiI w Dąbrowie Tarnowskiej spotkali się na wspólnej zabawie choinkowej z okazji Dnia Babci i Dziadka, spotkanie to odbyło się w restauracji „Powiśle” hotelu „Cristal Parku”. Przybyłych na spotkanie powitała Przewodnicząca Związku Pani Halina Sarat w asyście zastępców Pani Krystyny Łata, Pana Marka Dziedzica oraz Eugeniusza Dymona członka zarządu. W swojej wypowiedzi Przewodnicząca nawiązała do obchodów Dnia Babci i Dziadka i w imieniu Zarządu złożyła wszystkim serdeczne życzenia i zaprosiła do wspólnej zabawy.

W sobotę 06.01.2024 r członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej odbyli spotkanie noworoczno-opłatkowe w Restauracji "Powiśle " Hotelu „Cristal Parku”. Słowa powitania Gości i do wszystkich zebranych skierowała Przewodnicząca Halina Sarat w asyście zastępców Pani Krystyny Łata i Pana Marka Dziedzic oraz skarbnika Antoniego Gębskiego, sekretarza Barbary Fido a także członka zarządu Pana Eugeniusza Dymona.

W dniu 25 listopada 2023 roku członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego PZERiI w Dąbrowie Tarnowskiej jak co roku przed zbliżającym się okresem adwentowym spotkali się na spotkaniu "Andrzejkowym" w restauracji "Powiśle" Hotelu „Cristal Park”. Wszystkich przybyłych członków, sympatyków, w tym nowe osoby powitała Przewodnicząca Pani Halina Sarat w asyście zastępców Pani Krystyny Łata i Pana Marka Dziedzica oraz Pani Barbary Fido - sekretarza, Pana Antoniego Gębskiego - skarbnika i Pana Eugeniusza Dymona członka Zarządu.

emeryci.dabrowatar.pl

 

2023_pzeridt.czestochowa