Skład Zarządu:

Przewodniczący – Halina Sarat,

Z-ca Przewodniczącego – Krystyna Łata,

Z-ca Przewodniczącego – Marek Dziedzic,

Sekretarz – Barbara Fido,

Skarbnik – Antoni Gębski,

Członek – Wiesława Kądzielawa, Eugeniusz Dymon.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Maria Drewniany,

Członek – Helena Kwapień, Antoni Rogowski.

emeryci.dabrowatar.pl

 

2023_pzeridt.czestochowa