oplatek

W sobotę 06.01.2024 r członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej odbyli spotkanie noworoczno-opłatkowe w Restauracji "Powiśle " Hotelu „Cristal Parku”. Słowa powitania Gości i do wszystkich zebranych skierowała Przewodnicząca Halina Sarat w asyście zastępców Pani Krystyny Łata i Pana Marka Dziedzic oraz skarbnika Antoniego Gębskiego, sekretarza Barbary Fido a także członka zarządu Pana Eugeniusza Dymona. Powitano Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, Panią Małgorzatę Bułat Dyrektor Centrum Polonii, Ośrodka Kultury i Rekreacji w Brniu, Panią Halinę Dojka Prezesa Klubu Seniora "Sami Swoi " w Oleśnie, Pana Andrzeja Zorek Prezesa Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie. Przewodnicząca otrzymała noworoczne życzenia od nieobecnego zmożonego chorobą Starosty dąbrowskiego, list skierowany do wszystkich członków odczytała w jego imieniu odczytała Pani Przewodnicząca. Przekazała Ona również życzenia od Małgorzaty Morawiec Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie - również nieobecnej z powodu choroby. Zabierając głos Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski podziękował za zaproszenie, złożył życzenia noworoczne Zarządowi i wszystkim zebranym - były to słowa spełnienia marzeń, zamierzeń, wsparcia i by każdy dzień przynosił radość życia. Przewodnicząca podziękowała za wszelką pomoc, za owocną współpracę z samorządem i lokalnymi instytucjami Modlitwę związaną z opłatkiem przeprowadziła Przewodnicząca Halina Sarat wspólnie z Z-cą Krystyną Łata. Po modlitwie Przewodnicząca złożyła życzenia noworoczne wszystkim obecnym, po czym po rozdaniu opłatków składano sobie wzajemnie życzenia.

Nastrój udzielał się wszystkim uczestnikom spotkania, którzy bawili się przy muzyce zespołu " Amigo " przy suto zastawionych stołach do późnych godzin wieczornych. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z przebiegu całego wieczoru opłatkowego. Mieli możliwość wymiany życzeń noworocznych, odbycia rozmów i wesołych śpiewów przy stołach, oraz oderwania się od codzienności. Wszystko to było możliwe dzięki wszechstronnej pomocy Menadżer Pani Ewy Wielgus i całej jej załogi za co bardzo serdecznie jej dziękujemy, szczególnie za pyszne dania kulinarne przyrządzone przez kucharza. (HS, MD).

galeria

2024_oplatek pzeri dt

emeryci.dabrowatar.pl

 

2023_pzeridt.czestochowa